TOVAR V AKCII

naša cena 19,50 €
naša cena 25,00 €
naša cena 25,00 €

NAJPREDÁVANEJŠÍ

naša cena 33,00 €
naša cena 25,00 €

Ochrana osobných údajov
 
Ochrana osobných údajov

           Spoločnosť Ing. Soňa Vargová, Sokoľany 52, 04457 Haniska zapísaná Obvodným úradom Košice - okolie, číslo živnostenského registra: 830-15084, IČO: 45928185, DIČ: 1074913532, prevádzkovateľ internetového obchodu www.catfashion.eu & www.teddy.sk , vyhlasuje, že všetky osobné údaje (ďalej len „údaje“) sú považované za prísne dôverné a je s nimi nakladané v súlade s platnými zákonnými ustanoveniami v oblasti Ochrany osobných údajov.

Bezpečnosť Vašich osobných údajov je pre nás hlavnou prioritou. Ochrane osobných údajov venujeme preto náležitú pozornosť.

V týchto Zásadách spracovania osobných údajov by sme Vás chceli informovať o tom, aké osobné údaje o vás budeme zhromažďovať a akým spôsobom ich ďalej použijeme.

 

1.   Osobné údaje a spracovanie osobných údajov

1.1.  Kategórie osobných údajov

Zhromažďujeme rôzne údaje v závislosti od toho, ktoré z našich služieb využívate.

Pokiaľ u nás nakupujete bez registrácie, tak zhromažďujeme:

  • Meno a kontaktné údaje. Meno a priezvisko, e-mailovú adresu, poštovú adresu, fakturačnú adresu, telefónne číslo, bankové spojenie
  • Demografické údaje. Údaj o pohlaví, krajinu
  • Údaje vzniknuté na základe trvania zmluvy – nakúpené produkty, zákaznícky segment, objem poskytnutých služieb

Pokiaľ ste registrovaný zákazník, takzhromažďujeme:

  • Meno a kontaktné údaje. Meno a priezvisko, e-mailovú adresu, poštovú adresu, fakturačnú adresu, telefónne číslo, bankové spojenie.
  • Demografické údaje. Údaj o pohlaví, krajine
  • Prihlasovacie údaje. Prihlasovacie mená a heslá. Nemáme prístup ku skutočnému heslu.

Pokiaľ od nás odoberáte marketingové správy, zhromažďujeme:

  • Meno a kontaktné údaje – e-mailová adresa a krstné meno.
  • Demografické údaje – krajina, údaj o pohlaví.

Ďalej spracovávame tieto osobné údaje:

 

1.2.  Účely spracovania osobných údajov

Aby sme mohli poskytovať ponúkané služby a zlepšovať ich k Vašej spokojnosti, spracovávame vaše osobné údaje. Tu patrí:

Spracovanie objednávky tovaru alebo služieb, objednaných či už prostredníctvom našej webovej stránky alebo zákazníckej linky. Zákonným dôvodom je tu nevyhnutnosť pre splnenie kúpnej zmluvy, prípadne zmluvy pri vybraných údajoch na splnenie právnych povinností (napr. účtovné doklady, faktúry).

Upozornenie na dostupnosť tovaru. V prípade, že požiadate o stráženie dostupnosti tovaru, rezervovanie tovaru, spracujeme vaše osobné údaje na základe vášho súhlasu.

Zákaznícka podpora. Na zaistenie zákazníckeho servisu a na odstránenie prípadných problémov pri plnení kúpnej zmluvy spracovávame vaše osobné údaje na základe nevyhnutného splnenia týchto zmlúv.

Komunikácia.

Zhromaždené údaje využívame s cieľom komunikácie s Vami a jej individuálneho prispôsobovania. Môžeme vás napríklad kontaktovať telefonicky, e-mailom, alebo inou formou, pomohli vám s dokončením vašej objednávky, oznámili vám aktuálny stav vašej žiadosti, objednávky alebo reklamácie alebo k nej od vás získali ďalšie informácie alebo vás upozornili, že musíte vykonať akciu nutnú na zachovanie aktívneho stavu vášho účtu. Ak ste registrovaným zákazníkom, spracovávame údaje na tento účel. Ak u nás nakupujete ako nečlen, spracovávame tieto údaje z dôvodu oprávneného záujmu, ktorý tkvie v oprávnenom záujme spoločnosti Ing. Soňa Vargová.

 

Zlepšovanie služieb.

Údaje používame na neustále zlepšovanie našich služieb a systémov vrátane pridávania nových funkcií a zároveň s cieľom robiť informované rozhodnutia za použitia súhrnných analýz a business inteligencie, to všetko na základe nášho oprávneného záujmu odvíjajúceho sa od slobody podnikania a spočívajúceho v nevyhnutnosti zlepšovania poskytovaných služieb kvôli úspechu v hospodárskej súťaži. Aby sme zaistili dostatočnú ochranu Vašim právam a záujmom, používame na účely zlepšovania osobné údaje v anonymizovanej podobe.

 

Ochrana, bezpečnosť a riešenie sporov. Údaje môžeme spracovávať aj z oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zaistení ochrany a bezpečnosti našich systémov a našich zákazníkov, na zisťovanie a prevenciu podvodov, riešenie sporov a presadzovanie našich dohôd na základe oprávneného záujmu.

 

Marketingové ponuky.

Newsletter na e-mail (obchodné oznámenie)

Zasielame vám obchodné oznámenie týkajúce sa obdobných produktov, ako ste si kúpili.

Tieto obchodné oznámenia môžete vždy odmietnuť prostredníctvom odkazu pre odhlásenie, ktorý nájdete v každom e-maile. Na odhlásenie sa z odberu môžete tiež priamo kontaktovať náš zákaznícky servis alebo poverenca na ochranu osobných údajov.

V prípade, že odoberanie obchodných oznámení odhlásite, nebudeme naďalej vaše elektronické kontakty na tieto účely využívať. Začneme ich opäť využívať, pokiaľ ich zaregistrujete alebo si ich výslovne vyžiadate.

Marketingové ponuky, ktoré sa vám zobrazujú, môžu byť vybrané na základe ďalších informácií, ktoré sme o vás v priebehu času získali podľa kontaktných údajov, demografických údajov, obľúbených položiek a údajov o používaní z našich produktov a webov ( IP adresa, údaje poskytnuté vaším prehliadačom, údaje o preklikoch, zobrazených obchodných oznámeniach, navštívených produktoch). Nevykonávame plne automatizované spracovanie, ktoré by pre vás malo právne účinky.

Ak ste naším registrovaným členom, spracovávame údaje na tento účel. Ak u nás nakupujete ako nečlen, spracovávame tieto údaje z dôvodu oprávneného záujmu.Pokiaľ nie ste naším zákazníkom, spracovávame na základe vášho súhlasu.

Vy máte právo kedykoľvek a bezplatne vzniesť námietku proti týmto spracovaniam.

Zjc5NTEwY